2013. július 8., hétfő

Vegyes versek


V-agy csillag vad éjszakában
A-lkony fényében égő dal
D-obogó szívemben sóhajtó ér
S-uttogó lelkemben vérző szél
Z-uhanás közben megpattant üvegpohár
Í-rásban megfestett törött szemüvegszár
V-agy boldogom és bánatom
E-lzárt vágycellámban börtönlakó
M-eghajló fában hasadt kéreg
C-eruzavégi radír nyelvemen
S-áncoló király sakktáblámon
A-lvó hópehely hulló álmaimon
K-acagó napsugár sötét kertemben
T-itkos remény egy üres levélen
É-hező dagály a Hold tükrében
G-únyos sikoly a mosoly vermében
E-lszeretett fájdalom a lépésben
D-idergő dac a kéj tengerében
A-lig vagy semmi s alig minden
K-ínzó létem egyetlen értelme
A-kasztasz léteddel létem bitójára
R-idegen meleg igenedre mondd, meddig várjak? 
(akrosztichon)

***

Kagylóval az égre gyönyört festeni
Homokkal az éjbe könnyet nevetni
Szélként a tengerben álmodni
Csillagként a szirteken táncolni
Kavicsból vihart csiholni
Létrafokból koszorút fonni
Egy dallamot elsírni
Egy bánatot elkacagni
A fájdalmat élvezni
A szenvedélyt halni
A kínt élni hagyni
Könnyebb s
nehezebb
Mint téged
szeretnem
Könnyebb s
nehezebb
Mint engem
szeretned
Tudom én
Tudod te
S mégis
szeretlek
reméllek
hiszlek
vágylak
bízlak
sírlak
téged
mert
csak
te

***

porrá tört vérem
némán sikolt el
egy dallamtalan
idegen verset, s
tűri csontba hulló
kopár zsigereimnek
inni szívkamráimból
izzón folyó rímeket

***

fekete szívem fájó feketén dobban
feketén szakad millió fekete darabra
fekete dallamot síró-feketén játszva
feketén suttog éjfekete mellkasomban;
fekete lelkem kínzó feketén hasad
fekete ürességbe önző feketén zuhan
fekete darabjai majnemfeketén hullnak
fekete semmi múltfekete sírjába;
fekete könnyem izzó feketén árad
fekete szemem mélyfekete kútjában
feketén törve fényfekete valóságba
fekete arcomon vérfeketén sikoltva
feketén lángolva dacfeketén folyva
fekete zokogást gyönyörfeketén fojtva
fekete torkom lázas-fekete álmába;
feketén kívánlak örökfekete vággyal
feketén szeretlek kéjfekete haraggal
feketén őrjítesz rémfekete sóhajba
feketén taszítasz mostfekete halálba.
(Babits Fekete országa adott alapot)

***

megszelídítenélek.
mindigegyedül
csak téged.

***

haragos hajnal talál.
nincs enyhülés.
még fájsz.

***

keserű könnyek kínoznak.
elnyelem, tán egyszer
békén hagynak.

***

nélküled nézni nihil
jövőmbe, mint
nem is élni.

***

szívemet szavaiddal
ha megfagyasztod
faragni már csak
semmivé tudodNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése