2013. július 31., szerda

Levél a távolból

Kedves M.!

Bár lenne a kedvesem,
így nem kellene
egyetlen betűhöz írnom levelem,
bár félreértés ne essék,
nagyon is kedvemre való e becézés,
de gondolja csak el,
mily szépen csengene dallama soraimnak,
ha megtörhetném néha neve leírásával,
és ne higgye, hogy elkoptatnám,
talonban változat nem egy van,
s ha valamely ellen szavát emelné,
hát örökre elhagynám kedvéért;
Mert most hiába is írnám, kiáltanám,
még súgni se szabad,
e titok itat át minden éjszakán,
s vigyázok áruló ajkamra nappal,
így csak belül visszhangozom
életemet édes-keserű burokba vonó
nevét.
Nem lehet, mert nekem csak ez, 
neve titka, mi önből enyém egészen,
mint emléke kósza napsugárnak, 
úgy örvendezteti szívemet, 
ellenére a sötétségnek,
mi mégis körbevesz,
s ha megtudnák, ha megtudná, 
elveszteném e titkot, s ezt 
elviselni nem bírnám.
M.
Ó, hányszor írtam le ezt
az egyetlen áruló jelet,
s kívántam, szaladjon
le papíromról, fűszálakról,
változzon át fák kérgéből, 
szél szeméből, föld porából,
maga legyen, kit tollam
s ujjam hegye szelíden megír.
Mily csacska dolog az egész,
e levél, mit nem adhatok oda,
hisz nem bírnék a szégyennel, 
ha válasz nélkül maradnék, 
arról nem beszélve, 
ha az elutasítás várna csak benne.
De tudja mit? Megkérem, 
ne is válaszoljon, legyen
válasza az ön titka.
Én pedig majd elképzelem, 
hogy édesen gondterhelt
ráncokkal s mosolyokkal,
éppen azt fogalmazza, hogy 
mennyire szeret. 
Engem.

Soha el nem múló rajongással:
N.

2013. július 30., kedd

Parafrázis vers Závada Péter: Ahol megszakad c. kötetére

Mert jó a kötet, bőr alá bújik, szív mellé kucorodik, nem nyugodva, de lüktetve, "nemelfelejtős" sorok, "olvassújra" arcon csapások, mélységgel, mely utólag ránt magába, csenddel, mi üvölt benned, miközben olvasod. Mert egyszerűen kurvajó, azért.

És mert volt egy Moly Slam Poetry (első, de nem az utolsó), amire kellett valamit írni, és ezt a kötetet választottam. Túl jól ki lehet fejezni vele dolgokat, érzéseket, embereket. Téged. Például.

Soha-búcsú M-nek
Csak addig és nem tovább, amíg 
könnyelműen be nem áll az ősz, 

mint egy heroinista, 

én pedig, ki életvonatáról már 
megint egy tragédiánál szállt le, 
mint egy betört tócsa, 
mit aztán kék nejlonokba zsúfolnak, 

javíthatatlanul és végérvényesen 

bizonygatom, hogy 

nem vagyok érdekes. 

Tőlem jobbra ébredő beton, 
rajta szívem műanyag rekesze, 
semmi sincsen benne 
aminek szívesen integethetnétek, 
mert én csak 
élek s szorongok halkan, 
mint kisgyermek a bölcsőben, 
mire árnyékot vet 
a kertben lévő öreg tölgy, 
mert a fény megreked 
precíz lombjai közt 
s csak a sötétség szivárog, 
ahogyan a konyhában már megint 
kurvára kiégett villanykörtéből is. 
Míg alszom, az asztalon 
csészényi tea párolog halkan, 
mint függöny bojtjából 
elszálló nyár emléke, közben 
délelőtt csordultig telt habos éggel
film helyett ezt néztem: 
felhők filmkocka-váltakozása. 
Belül pedig csak egy gondolat 
marad: ma sem jössz. 
Megfürdök a huzatban, 
új hallgatásba mentem át magam, 
s így számolom sarkait a magánynak, 
felsorollak majd csapongok, hisz 
bokáig állok már az elmúlt 27 évemben, 
szívem bedobott ablak, 
már csak álmomban vagyok józan, 
vagy már ott sem, 

nézem a tükör domború körét, 
és benne téged látlak, hogy ott állsz, 

meztelenül, szíved helyén 
szeletelt késsel. 
Markolnám farkad, 
belőled magamba áthallanék 
egy s mást, vagy csak… 
ülhetnénk úgy, mint két 

egymásba csúsztatott szék

magamhoz szoktatnálak, 
csontig átvilágíthatnál 
viharlámpáddal, 
lehetne foglalt helyem 
álmaidban, s ha 
ébredő tavaszként egyszer csak 
ad hoc fognád magad, s 
újra télbe fordulnál, 
friss kudarcba kezdenél, mint 
időről időre, hát akkor 
a szívnél, ahol megszakadsz, 
filccel folytatnálak, 
külön színvilágot adnék 
minden egyes megrajzolt vonaladnak, 
s esőbe bújó, ereszbe fagyó 
szüneteink közt, rohanó 
órák zavarában, mint régi, sercegő lemez, 
új értelmet adnék minden szavunknak. 

Nem baj, ha nem hiszed… 

Még én is csak keresem a helyem, mert… 
Ez nem egy reményteli élet, 
minden pillanatában zárlatos, 

olyan szemérmesen, olyan rohadtul

mint mikor valakit hátulról 

átkarolnak, egy üres ülésen 
bekapcsolt biztonsági öv

melyen megszáradt már a sár, rájössz, 
hogy nemcsak az ég, de a föld is 
ránk szakadhat, mert nincs hova elbújni
konvex tér az idő, 
s hamar elfáradunk, s mindig egyszercsak 
lesz reggel újra, s te megint nem jössz. 
Oly könnyű veled s velem nehéz. 
Oly nehéz veled s velem könnyű. 
Avar ropog közös emlékeink 
üres szobájában, 
kezed kezemből napra nap kisiklik, 
mert semmim sincs, 
hogy ne kelljen elengednem téged, 
csak az, hogy nélküled 
semmi nem megy. 

Akkor sem, ott sem. 
Egy ideje azt várom, hogy alvás helyett 
megvigasztalj, amiért nem szeretsz, 

amiért talán… 

nem passzolunk lélekben

Pedig én szeretlek. 
Tán csak nem eléggé. 
Útközben biztos 
megszakadtam valahol. 
És még a filc is 
kifogyott. 
Így most már akár 
abba is hagyhatom. 2013. július 29., hétfő

Három Haiku Hirtelen

bíborszín estben
lampionok fénylenek:
vándorló idők

*

régi kirakat
porában elfelejtett
maneki neko

*

legyezőminta
válik emlékké bennem,
nincs választásom2013. július 23., kedd

Weöres Sándor - A halál árnyalatai - ? - valami nem stimmel

Nem bizony, mert Weöres Sándor az éjszaka csodáiról írt, én pedig ezt is lefordítottam a saját nyelvemre, úgyhogy lentebb Az éjszaka csodáit olvashatjátok Ciccnyog-nyelven. Igen, az egészet. Kb. egy hónapja született, remélem, elnyeri valamelyest a tetszéseteket. Dőlt betűztem, amihez nem nyúltam (hosszabbakat, egy-egy szavakat nem jelöltem, de itt az eredeti: http://www.birtalan.hu/balazs/olvasokonyv/weores_azejszakacsodai.htm)

A halál árnyalatai
A temető itt csupa szürke test, 
az élőkre senki sem vigyáz, 
s a sikolytűzben, mint ezüstkehelyben 
ébrednek a halottak, régi hamvak, 
s a kerítésen túl ében-szín lepelben 
csörögnek a láthatatlan láncok – 
a messzeség végén pár riadt fény ég, 
mögöttük háborgó mélység a sötétség.

Ha életem és lelkem se kell, 
kicsi ember, mivel pusztítsalak el? 
Ha elzár tőlem a zord koporsó, 
elrabol minket majd a virradat
Bámuljuk egymást iszonyodva és 
szánk sarkát bontja majd a félelem.

Te! ha hiszed, ha nem hiszed
úgy szeretem a félelmedet, 
mint bennem ezt a sötétséget, 
mindigviharos sötétséget – 
vérpor mállik a kárhozat válláról, 
s szemközt a sarkon a lámpaoszlopról 
furcsán szökken a holt-rímes sor elő: 
„Nincs neved, eltemetni sem fognak” 
-félelmed is ilyen izgató: 
mindenre vágyik és semmit se fogy.

Haldoklunk csendesen, 
két rossz-ember, megérdemelten, 
messzi kocsma-zene halványszik, 
a környéken minden retteg, 
a kertben odaát 
szépen retteg virág 
s hajnalban a kiscica, 
elszáradt madárka, 
aranytermő körtefa, 
kedvenced, a nyírfa –

Itt is, ott is, emitt is, amott is 
gonosz szellem őrzi az álmot
kegyetlen idő veszi az álmot, 
mint bennem ezt az sötétséget, 
mindigviharos sötétséget – 
itt is, ott is, emitt is, amott is 
vészdongnak az ódon faliórák, 
riadt hangú ingaórák, 
pusztítják az éjszakát –

Holt lélek, suhanj a tájon, 
álmodon mint pókfonálon, 
huss! huss! 
Le a pokolba visz az út, 
tág a tűz, 
tág az út, 
tág a tűz, 
tág az út, 
hozd az iszonyt, hozd a kínt, 
hozd az iszonyt, hozd a kínt, 
huss! huss!

Nézd! a múlt, 
mint a felhő, könnyet húz, 
fordul, mint a soha-sors, 
vele fordul az árnyéka, 
és belőle torz lelkek 
párolognak, tűzbe kelnek, 
a kéményből, mint a füst, 
az eresztől, mint ezüst – 
száll a holt kiscica, 
örök-száraz madárka, 
és köröttük az iszony 
libben, szökken, hempereg –

Ni, egy élő-lény porrá-bomlott 
és eltemeti önmagát. 
Egy vérző-lény a templomtornyot 
sírja, mint a világot, 
azt sírja, hogy „Ne üss többet”, 
mégis kacag belé – 
Ott meg egy mosolygó-lény 
rohad fejjel lefelé –

Száradt madárka holt-módon 
repülget a szél hátán, 
szárnya durva-posztó, 
csőrében egy virágszirom, 
vékony lábán koszlott szalag, 
mellette egy átkos fajzat. 
Száraz korpusz nagy-kesergőn 
kuporog egy kósza-szellőn, 
nézi a madarat: „Látod, test, 
madár voltál éltedben, 
én viszont nem is emlékszem 
neked csicsergés, magvak, minden 
én megmondanám a semmit is, 
ha emlékeznék bármire is, 
tudnám, mi kéne régen, 
s tán hinnék is. Na tessék! 
Vér, csont… nem csekélység! 
S csak egy élet, kérem!”

Oda nézz, holt-bogár: 
ott az élet fattya áll, 
játéknak hisz minden átkot-kínt, 
szájában velük vár bárkit; 
ez már mégis sok árnyalatnak, 
hogy ma mindenki beáll a sorba! 
Majd kilép egy tiszta szemű 
elfeledett ember-lény: 
„Kérem vissza az életet, 
ráadásul az enyémet.” 
Csontja össze-vissza tör… 
ne segíts neki, mert követed őt.

Az utolsó halott ezalatt 
megfogott egy élő fájdalmat. 
„Isten tán tudná, 
mily fájdalom ez? Sosebánd?” 
„Rá van vésve könnyére, 
de nincs itt semmi sem.” 
A halott örült, hogy fájhatott 
és vésett szívet nem kapott. 
És a ritka boldogságot 
vezeti egy hosszu hídon: 
„Majd felejteni megtanítom.”

Árva-ember a kéményen 
üldögél, mint holt öszvéren, 
boldog gyermek lett újra szépen, 
üveg-szeretet a szívében. 
Távol, öreg bükkfa alatt 
szomjazik egy lélek-darab, 
ő a fejét már kezdi fordítani, 
üveg-szeretete halkan törik, 
kicsúszik alóla az öszvér, meg a kémény, 
s elkárhozik az éj csipkéi mélyén.

És erre-arra a halál sok árnyalata 
potyog a falról, mint a vakolat. 
A korcs fényeken átdereng az ég, 
s a temetőn túl látszik a remény, 
az új élet gyengéd-rajzu vázlata 
-és elcsitul a holtak karneválja. 
Jön a tejeskocsi vidám morajjal, 
mögötte a hajnal 
fut kacagó, édes hanggal, 
csendes még a reggel, ásít a fény… 
és az éji tág csodát, 
ezt a zord micsodát 
ketten haltuk: te meg én.

2013. július 14., vasárnap

Cím nélküli meglepetés - 2.

Neked s mindenkinek, szeretettel.:)

Zene: http://www.youtube.com/watch?v=ozBOHxoD-cs

És a lényeg: https://soundcloud.com/ciccnyog/c-m-n-lk-l-2

Vegyes - haiku, hatszavas


***

érzéseimért
kérhetnék bocsánatot,
de nem akarok.

*

mindent elmondtam,
mit szavakkal el lehet,
többet nem tudok.

*

csepel, végállo
köszönjük, hogy velünk u
viszontlátásra.

***

hogy milyen vagyok meztelenül?
pont ilyen.

2013. július 13., szombat

Vegyes versek 5.rohan s rohad a világ, benne 
igaz s gaz ember, mégsem 
segítünk, magunk öljük egyre 
eltévedt boldog pillanatokban élve 
szállunk, mint denevérek az éjben

***

mert nagyon egyszerű a recept:
ha úgy élsz, ahogy szeretnél, és megteszed, kimondod, amit akarsz,
nincs az az ének, mely az arcodra fagyasztaná a mosolyodat.

***

Fekete a lelkem, a szívem, a képzeletem,
hadd mutassam csak meg:

Az én erdőmben minden fekete.
Feketék a fák, az ágak, a levelek,
fekete a föld, a fű, a köd,
fekete a zaj s fekete a csönd.
Feketén nyílnak a virágok,
fekete zápor hull reájuk.
Fekete felhők takarnak fekete napot,
feketén világít a Hold s a csillagok.
Fekete minden állat és növény,
feketénél is feketébb a sötétség.
Fekete a vándor sóhaja,
ki nem találja a kiutat,
mert az is fekete, ahogy reménye
is az lészen,
ahogy a fekete folyóval
együtt az idő is feketén rohan.
Fekete a csók, mit lopnak
egymástól, magukat
boldognak gondoló szerelmesek,
fekete árnyékok rejtekében.
Fekete a kacaj, mi elhagyja
egy gyilkos száját,
miközben haldokló prédájába
egy utolsót döf, s vére
feketén alvad meg fekete köveken.
Feketék a könnyek, mit az erdő szellemei sírnak,
mert fekete a magány, miben bolyonganak.
Feketén fúj a szél, s kavarja
feketeségét az avarnak,
fekete minden sikoly s kín,
feketén dobban minden élő,
s feketén rohad minden holt szív.
Az én erdőmben fekete az öröm, fekete a bánat,
fekete a halál s minden utolsó pillanat.
Feketék az álmok, feketék a dallamok,
mit elveszett lelkek dúdolnak, hátha
megváltást hoz,
de csak a fekete visszhang válaszol.
Fekete a jelen, feketébb a jövő,
de a múlt oly fekete, mint egy csalódott szerető.
Fekete erdőn túl vár fekete világom,
fekete benne édes s keserű fájdalom.
Fekete a szép, a csúnya, fekete a tél s a nyár,
fekete a kicsi, a nagy, homok s hullám.
Fekete a jó, fekete a rossz, a reggel, az este,
feketén törik a csont, fagy a szégyen.
Fekete minden mosoly, a még s a már,
fekete a hazugság, feketébb az igazság.
Feketék a formák, a színek,
feketén felejtődnek a miértek.
Fekete a titok s az emlék,
feketébb a vágy s a tükörkép.
Fekete az elszalasztott alkalom,
minden ki nem mondott szó.
Fekete minden majd, máskor s holnaptól,
feketébb az első és az utolsó.
Feketén szeret s gyűlöl mindenki,
feketébb a soha és a semmi.
Fekete világomon kívül
a fekete mindenség terül,
fekete a végtelen, fekete a tér,
fekete az igazi egyedüllét.
Fekete a volt, a nincs,
a szívedben rejlő kincs,
feketébb az igen és a nem,
s legfeketébb az élet,
mert benne minden
elképzelhetetlenül fekete,
s egyre csak
fekete, fekete, fekete.
(továbbra is Babits :))

***

Az út maga az élet,
hogy ily közhellyel éljek,
s fontosabb is, mint a cél, a vég,
melynek neve halál, s mit egyszer
mindenki elér,
addig pedig haladunk
különféle utakon,
néha egy-egy elágazásnál
megtorpanunk,
s nem biztos, hogy a jó irányba
lépdelünk tovább,
de még a rossz választás
is jobb, mint nem választani
semmit,mert megyünk előre,
vigasznak
tán elég ez is,
s ha visszasodródunk
egy ismerős bokorhoz, vagy
jelzőtáblához,
vigye az ördög! felkiáltással
elindulhatunk a másik úton,
bár nem biztos, hogy az
jobb lesz, de ott talán
új ösvények, jó ösvények
várnak ránk.
S hogy mi a célunk?
Van-e cél egyáltalán?
Úton vagyunk akkor is,
mikor nem csinálunk semmit,
csak állunk, s várjuk, hogy
elhaladjon mellettünk a változás,
de a következő sarkon megvár,
hát tényleg nincs megváltás?
S neked,
mi a célod?
Bújkálni árkokban,
haladni, mint szökött fegyenc
éjszaka leple alatt,
vagy harsogva gázolsz át
mindenen, taposva le
virágot, táblát, nem érdekelve,
más még jöhet mögötted?
Netán félsz egyedül,
s társakkal együtt mész, törsz előre,
de ugye azt nem felejtetted el,
hogy vannak utak,
miket egyedül kell megtenned,
s ösvények, miken magadnak kell
átjutnod, félj bármennyire,
vagy ne legyen hozzá kedved?
Mert az utak könyörtelenek,
van, hogy zsákutcába torkollik,
s már vissza sem mehetsz,
hát most akkor mi lesz,
magad is út leszel, fáradt porába
ha majd belehanyatlasz,
s rajtad taposnak majd tovább,
hogy elérjenek egy olyan célhoz,
mi nyugtot sosem hoz,
mert kerék az élet, végül
mindig ugyanoda fordul vissza,
s újrakezdjük a hajszát,
hogy vágyainkat, álmainkat
megtaláljuk egy kő alatt,
egy fa ágai közt,
az út porában vagy
egy elrejtett lugas rózsabokrában,
mert ez az egész értelme,
megyünk a saját utunkon,
közös kanyarokkal,
elveszett barlangok, völgyek tarkította
fordulókkal,
s ha máskor nem,
hát akkor szabadnak
érezzük magunkat,
mikor az utolsó forduló előtt
még visszatekintünk,
visszaemlékszünk,
vajh helyes volt-e minden lépésünk,
s ha rájövünk, hogy
nem ez a lényeg, hanem
az, hogy élveztük a megtett éveket,
akkor értjük meg a lényeget:
úton lenni az igazi boldogság,
az igazi szabadság,
lépj bárhova, térj bárhova,
haladj bárkivel,
légyen az jó vagy rossz,
mert az út az egyetlen,
hát küzdj, s ne add fel,
zsákutcából is van kiút,
porból is nőhet virág,
úton-útfélen rád csoda vár;
hát ennyi a titok,
s ha mindazokat,
miket most elmondtam,
kibaszott nagy közhelyeknek tartod,
hát igazad van, és tudod mit?
Én is tudom!
De kurvára leszarom,
ha nem tetszik, hát
balra a második ösvény,
majd látjuk egymást,ha itt a vég,
addig pedig bon voyage s jó utat,
térj le minden egyes nap,
s élvezd az utat,
mert az út az egyetlen,
s élvezd az utat,
mert az te magad vagy.
(ezt amúgy egy slam poetry est ihlette, a téma az út volt)

2013. július 12., péntek

Vegyes versek 4.És mondd:
akarsz-e nevetni s sírni,
meglepődni, szívdobogni;
akarsz-e fájni s közben hinni,
hogy az álmát mindenki megérdemli,
őszintén élni mindig megéri;
akarsz-e a múltba utazni,
keresni, a semminél többet találni,
tudva, hogy a mindent nem lehet meglelni;
akarsz-e látni mindent vilángolni,
titkokat megtudni, s elfogadni,
rém hangosan sóhajtani fel,
irtó közel mindennek végéhez;
s akarsz, akarsz-e
te lenni az, ki a végén így kiált fel:
érzem, s szeretem, hogy
Vilángol Minden?

***

Alszunk tébolyult álmok
Lázasan vigyorgó erdejében
Iszunk szívmintás korsók
Cilinderes rengetegében
Egy csészényi bizarr őrületet

Cikornyás látomások sűrűjében
Sértődünk groteszk fejtörőket
Olvasó holló száll szekreterre
Dal torzul áprilisban keringőre
Abszurd ízek fecsegnek bölcsen
Olvasztott vaj ketyeg kesztyűben
Repülő kalap játszik krokettet
S habókos órákat vígan hurcolva
Zavarodott flepnisként kiáltva, az
Árgyélusát! fakadunk különc humorra
Gúnyos kandallók festett rózsabokrában
Bolondok vagyunk mind, mint egy fakutya
Amik vagyunk, lehetetlenül annak látszunk
Név nélküli vigyorok, túl egy kulcslyukon

***

P-
atak, ha fagy, egy szív valahol megszakad.
O-
lyan magányos.
L-
ázrózsák arcodon.
A-
roidok.
R-
észeg fájdalom kacag a szélben.
O-
lykor nézegetem lementett képeidet. Ilyenkor nem fordulsz el.
I-
llatos csirke egy személyre.
D-
orombolda.
O-
dakozmált boldogság.
K-
ét szomorúság közt fakul az idő.

***
Arcodon tükröződő, nyíló gyönyörvirág
Méregsóhajtlak, hogy őrültként bennem járj
Elsuttogni a másvilágra, ezt akarom veled tenni
Részeg futótűz viharban, ez akarok neked lenni
Illatos véreddel vetkőztess fájón meztelenre
Kéjed kínozta könnyeimmel együtt nyeld el szívem
Alvó, dühgyönyörű vágyaid gyilkold velem életre
Igyuk ki a fájdalom gúnyos ürességét egyszerre

Piszkos Csodaország dacos titkait sikoltsuk el
Sírva kacagjuk beteg látomásainkat testünkbe
Zuhanjunk némán egy édesen szenvedő szerelembe
Illúzióját a boldog életnek, ketten teremtsük meg
Csókold ki lelkem, éheztess gyötrő gyönyörre
Haragkarmollak, hogy vérezd kéjem, érezz mélyen
Oltsd szomjad velem, hisz most már tiéd az életem

2013. július 11., csütörtök

Vegyes versek 3.


milyen jó is lenne
ha fájna az elvesztésed
mert az azt jelentené,
hogy legalább egy kis időre,
de az enyém voltál, Kedves.

***

táncolnék veled 
félénk holdfény 
sóhajában, 
letörölném könnyeit 
fiókba zárt 
álmaidnak, 
simogatnám szíved 
elfelejtett parkok 
rejtekében, 
mosolyt ültetnék 
pillantásodba 
minden éjjel, 
lopnék csókot 
ajkadról 
fagyban s tűzben, 
fognám kezed 
hűtlen lelkek 
útvesztőjében, 
sírnék halált 
minden szomorú 
emlékednek, 
s nevetnék éltet 
minden új 
ölelésedben, 
rajzolnék végtelen 
örömöt lapjára 
véges életünknek, 
hinném kettőnk 
helyett is: 
igenis érdemes… 
csónakjában 
a reménynek 
ringatnálak kedvesen, 
sugarában napnak 
szárítanám 
félelmeidet, 
csendet hallgatva 
suttognám: 
szeretlek 
s hallgatva csendet 
suttogom: 
szeretlek.

***

Már akkor el kellett volna kezdenem 
nem szeretnem téged, 
mikor még nem is ismertelek. 
Így most újra kivirágzott szívem, 
hogy aztán elhervadjon örökre. 
Tudod, a szívnek nincs kilenc élete, 
de ha lenne, a szerelem akkor is hármasával 
vinné el. 
Túl sokszor ültettem újra a virágokat, 
és… na jó, 
csak néhányszor, de van, hogy 
már a néha is túl sok. 
A föld feketéje már 
így is belém gyógyult, 
szívem repedései közt 
szökik el az idő. 
S ha nem teszed (és nem teszed), 
ha nem öntözöl, nem szeretsz, 
a virágokkal együtt engem 
is el kell temetned. 
És ezért 
még csak nem is 
haragudhatok majd rád. 
És ez a legfájóbb 
szomorú(igaz)ság.

***

a lelkem halkan, mint a holtak,
a semmi dallamain megül,
s vár,
hátha függöny mögül,
mint kis kíváncsi,
előbújsz,
s magadhoz ölelsz, miközben
fülembe suttogsz egy
verset,
vagy csak
néhány sort,
hogy:
szeretnék…
veled
eső áztatta utcán táncolni,
míg az ég boldog nevetésünk
hallatán újra ki nem derül,
szeretnék…
veled
egy ágyban álmodni,
s a hajnalt az illatoddal,
testedbe veszve köszönteni,
szeretnék…
veled
mert a világ
folyton forgó kerekében
mindannyian hibás alkatrészek
vagyunk, kell valaki,
akivel együtt
tökéletesek lehetünk,
tán hallanánk,
mint simul ki a csend
vörös arca,
s lelkem
hogyan száll egy ismerős
dallamra,
mit két, helyére került
fogaskerék
hangja ad.

2013. július 10., szerda

Vers - cím nélkül


kifolytál belőlem végre (végleg?), 
de mélyebbre martad kútját szívemnek, 
te is, lassan nem lesz, ki ha csak félig, 
de újra ki tudná majd tölteni, 
mert oly hideg leszek itt bent, 
hogy megfagy a cél előtt, 
s nem látja, hogy mennyire szükségem 
lenne rá, inkább belém töri rám 
pazarolt idejét, mint hagyja 
el gyík a farkát, majd nő 
másik, mondván, s megy tovább, nem nézve hátra, 
én meg egy újabb jégcsappal leszek 
gazdagabb, s ha mégis lenne, 
ki elszántabb, mert tovább lát, 
tudván, hóviharban is találhat
tüzet s enyhet, 
én leszek, ki alvó tábortűzzel 
várja, mert félek, hogy megint 
magamat égetem csak meg, 
s nem lesz kit felmelegítenem, 
hogy aztán ő is 
kiolvasszon engem, 
végre, 
így hagyom, hogy elmenjen, 
mert jobbat érdemel, 
csak fáj, nagyon fáj, mégis, 
úgy szeretnék valakinek 
újra hinni, 
de ez csak rajtam múlik, hát 
küzdök tovább magammal, 
hogy van lélek a világban,
kit megérdemlek, s ő is engem,
ki években 
is hajlandó fizetni értem, 
addig pedig homályba fagyott 
könnyeim raktárának 
mélyén megülök, 
s várok, 
s ha meglát valaki igazán, 
kinek láttára 
az én szívem is megdobban, 
(tán pont Te leszel az,) 
nem félve még tüzet is szítok, 
ha soká maradnál, 
hát kerítek pár pokrócot, 
s nem érdekelne, meddig 
hisz egy kis boldogság is több, 
mint a semmi, 
örülni fogok a legvégéig,
csak kérlek, 
maradj, 
mert én már 
oly régóta, 
oly nagyon, 
fázom…

2013. július 9., kedd

Vegyes versek 2.


Nélküled…
Nem.
Így nincs értelme.
Veled…
Nem.
Így reménytelen.
Együtt…
Nem.
Így túl szép lenne.
Kérlek…
Nem.
Így csak nevetséges.
Figyelj…
Nem.
Így nem lehet.
Tudod…
Nem.
Így felesleges.
Szeretlek…
Nem.
Így nem merem.
Mással…
Nem.
Így nem megy.
Viszlát…
Nem.
Így sem megy.
Feladom…
Nem.
Így nem tehetek.
Elfelejtem…
Nem.
Így sem tehetek.
Elfogadom…
Nem.
Így nem élhetek.
Hazudok…
Nem.
Így csak elveszek.
Bántlak…
Nem.
Így érzéketlen.
Tűrnélek…
Nem.
Így nem menne.
Bármi…
Nem.
Így lélektelen.
Megszelídítenélek…
Nem.
Így nem engeded.
Pedig…
Nem.
Így nem hiszel.
Tényleg…
Nem.
Így sem érdekellek.
Fájsz…
Nem.
Így is bántasz eleget.
Álmodlak…
Igen.
Talán így lehet.
Remélek…
Igen.
Csak így lehet.
Szeretlek…
Igen.
Csak így tehetek.
Nem írok…
Igen.
Így minek.

***

Szívembe fagyott a bánat
s nem vár többé tavaszt
elhulltak haldokló álmaim
eliramlottak hiába-reményeim
elfáradt minden sajgó-sóhajom,
könny, mit ejtek, csak illúzió
szépen festett maszk vagyok, s
mint madár a viharban, kitartok,
hogy szenvedhessek, átéljek kínt,
mert csak így tudnálak nem érezni
más fájdalom tán enyhet tudna adni
(más boldogság? ha tudnék hinni…)
de túl sok, túl erős s túl minden vagy
még mindig te fájsz a legjobban
így hiába szeretnék lélekig ázni,
nem tudok, s már az eső sem a régi.

***

szomorú füstként szállok
zongoraszó álmán tova, s
engedem hulló könnyeim
ráfagyni szelíd csókodra;
lázas sóhajként zuhanok
a remény fáradt kútjába
s mint néma esőcseppek
hullok a zord idő arcába;

magányos füstként illanok
el a makacs semmi ködében
s elveszek közönyöd édes,
taszítva ölelő börtönében;
sötét sikolyként bukok el
lelked groteszk tükrében,
s mint valami ritka szeszt,
szomjazlak mégis egyre;

haragos füstként kavargok
felszínén holt tengeremnek,
s úgy pereg le fájdalmam,
mint sápadt homokszemek;

szerelmes füstként tűnök
el vágyam alkonysugarában,
s színeimet hátrahagyva
simulok az örök éjszakába;

***

Kívánlak hétfőn:
magamban s magamon,
ölelni, mint
legféltettebb álmot,
Vágylak kedden:
elveszni valódban,
csókolni,
érezni rajongva,
Álmodlak szerdán:
hogy mellettem vagy,
mert elférsz,
így könnyeim alhatnak,
Gyűlöllek csütörtökön:
hisz nem vagy nekem
mégsem,
s küzdök, de vajh minek,
Imádlak pénteken:
mert makacsul remélek,
hiszek,
s bármit… éretted,
Csodállak szombaton:
hogy nem vagy tökéletes,
én mégis látom
tennen tökéletességed,
Vigyázlak vasárnap:
hogy maradj szívemben
még egy hétig,
csak még egyre, egy újabbra,
mert…
Szeretlek minden egyes nap.

***

És te
merrejársz?
tudod
nagyon finom voltál, köszönöm
ja, hogy
mivanvelem? semmi
mondanám, hogy
kit érdekelnek a dátumok
de akkor hazudnék;
téged meg
nem igazán érdekelt
tudom én
pedig milyen boldog voltam, az tényleg ünnep volt
jó lenne egy
véges sok
vagy csak
egy igazán gyönyörű estén szeretnék újra egy szentimentális közhely lenni a szádban
mert
pusztulok nélküled, ez van a szívben
nem tehetek róla, és arról sem, hogy
csak törni tudok, szökni nem
de nem is akarok
már
tenger
mindegy.
(Simon Márton: Dalok a magasföldszintről című verseskötetéből felhasznált szavakkal, kifejezésekkel írt vers, amit tekinthetünk parafrázisnak is, de lényegében az ő szavait csak kölcsönvettem "lehetettvolna" miatt. - Amúgy meg van egy nagyon vicces dolog is ezzel kapcsolatban, de azt megtartom magamnak.:))

***

Mint hulló álom könnyes sóhaja,
Elvérzek szerelmed dac-viharában;
Lopott csendpercekben török össze,
Látva: elférsz, mégsem vagy mellettem;
Erjed az idő s részeg minden pillanat,
Tűzzel fércelem magamhoz a fájdalmat;
Térben távol, szívben sohaközel vagy,
Elférni mellettem, tudom, nem akarsz,
Mégis marja szívemet a haldokló bánat.

Elfogy éltem a semmi fojtó árnyékában,
Láz vagy nekem, kín, őrjítő kárhozat;
Felejteni? a szerelem nem így él s hal;
Égjek bár zsúfolt máglyáján a magánynak,
Reményem kitart közönyöd maró lángjaiban;
Suttogása lelkemnek tán szívedig is elér,
Zárat nyithatnak szavaim: mellettem elférsz.
(Ez pedig egy akrosztichon vers, Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz című regényének címére. Ehhez készítettem egy kis festményt is, ráírtam a verset és odaadtam az író úrnak, jeleztem, hogy a vers nem neki szól, csak az ihlető volt, de remélem, tetszett neki.:))

Cím nélküli meglepetés - 1.

A minőségért, a még mindig elnyelt néhány szóért elnézést (a h,sz betűkkel mindenképpen ismerkednem kell még:)).

A zenét innen kölcsönöztem:
http://www.youtube.com/watch?v=uKHXZr5RUas

És a lényeg. Sok szeretettel:

https://soundcloud.com/ciccnyog/c-m-n-lk-l-1

2013. július 8., hétfő

Vegyes versek


V-agy csillag vad éjszakában
A-lkony fényében égő dal
D-obogó szívemben sóhajtó ér
S-uttogó lelkemben vérző szél
Z-uhanás közben megpattant üvegpohár
Í-rásban megfestett törött szemüvegszár
V-agy boldogom és bánatom
E-lzárt vágycellámban börtönlakó
M-eghajló fában hasadt kéreg
C-eruzavégi radír nyelvemen
S-áncoló király sakktáblámon
A-lvó hópehely hulló álmaimon
K-acagó napsugár sötét kertemben
T-itkos remény egy üres levélen
É-hező dagály a Hold tükrében
G-únyos sikoly a mosoly vermében
E-lszeretett fájdalom a lépésben
D-idergő dac a kéj tengerében
A-lig vagy semmi s alig minden
K-ínzó létem egyetlen értelme
A-kasztasz léteddel létem bitójára
R-idegen meleg igenedre mondd, meddig várjak? 
(akrosztichon)

***

Kagylóval az égre gyönyört festeni
Homokkal az éjbe könnyet nevetni
Szélként a tengerben álmodni
Csillagként a szirteken táncolni
Kavicsból vihart csiholni
Létrafokból koszorút fonni
Egy dallamot elsírni
Egy bánatot elkacagni
A fájdalmat élvezni
A szenvedélyt halni
A kínt élni hagyni
Könnyebb s
nehezebb
Mint téged
szeretnem
Könnyebb s
nehezebb
Mint engem
szeretned
Tudom én
Tudod te
S mégis
szeretlek
reméllek
hiszlek
vágylak
bízlak
sírlak
téged
mert
csak
te

***

porrá tört vérem
némán sikolt el
egy dallamtalan
idegen verset, s
tűri csontba hulló
kopár zsigereimnek
inni szívkamráimból
izzón folyó rímeket

***

fekete szívem fájó feketén dobban
feketén szakad millió fekete darabra
fekete dallamot síró-feketén játszva
feketén suttog éjfekete mellkasomban;
fekete lelkem kínzó feketén hasad
fekete ürességbe önző feketén zuhan
fekete darabjai majnemfeketén hullnak
fekete semmi múltfekete sírjába;
fekete könnyem izzó feketén árad
fekete szemem mélyfekete kútjában
feketén törve fényfekete valóságba
fekete arcomon vérfeketén sikoltva
feketén lángolva dacfeketén folyva
fekete zokogást gyönyörfeketén fojtva
fekete torkom lázas-fekete álmába;
feketén kívánlak örökfekete vággyal
feketén szeretlek kéjfekete haraggal
feketén őrjítesz rémfekete sóhajba
feketén taszítasz mostfekete halálba.
(Babits Fekete országa adott alapot)

***

megszelídítenélek.
mindigegyedül
csak téged.

***

haragos hajnal talál.
nincs enyhülés.
még fájsz.

***

keserű könnyek kínoznak.
elnyelem, tán egyszer
békén hagynak.

***

nélküled nézni nihil
jövőmbe, mint
nem is élni.

***

szívemet szavaiddal
ha megfagyasztod
faragni már csak
semmivé tudod2013. július 7., vasárnap

Napi haikuk - július 7.

ha szomorú vagy,
simogass meg egy cicát.
lélekgyógyászok.

*

virágba borult
fája a fájdalomnak,
gyümölcsöt is ad.

*

magányos levél
vár sor(s)ára, hogy ő is
lehulljon végre.

*

tajtékos tenger
partján állva minden szó
felesleges lesz.

*

ablakból tűnő
felhők után sose fuss,
magadban keress.

Három vers


szívem sötét erdejében
haldokló virágok nyílnak
s elszáradt fák fonnak körbe
egy mérgezett tavat

lelkem sápadt bolygóján
kárhozott fények gyúlnak
s beteg csillagok ragyognak be
egy elfelejtett kisholdat

vérem alkonyi tengerében
őrjítő vágyak folynak
s üres csónakok merülnek el
egy halott mellékfolyóban

agyam néma szigetén
törött kínok burjánzanak
s veszett köd ereszkedik le
egy reményvesztett ösvényre

csontjaim néma tükrében
eltévedt sikolyok hasadnak
s kínos titok pattan el
egy bormocskos kristálypohárban

zsigereim rettent szobáiban
fertőzött ágyak sírnak
s rohadt álmok születnek meg
egy félrenyelt aktusban

***

Rongyos, részeg szívem árva,
vágya némán hull a fájdalomba,
örökre elvész az idő viharában,
csak a remény sóhaja gyászolja;
Édes-zordan kacagó álmom sírja
neved dallamát egy látomásba,
de a tánc, mint rozsdás lakat
szélcsókolta kapun, emlék csak;

Gyötrő titkom mállik széjjel
üresen zokogó sötétségben,
s őrült kínom dacos könnyel
üvöltöm az éhező képzeletbe;
Vaktiszta szemem ködbe veszve
mosolyog a vérző, holt jövőbe,
s egy korhadt szívhúr pattan el
magányosan oszló lelkemben.

***

Elmúlni csendben, szépen, 
mint ősz fagy tél szívébe, 
s várni, mint fordul meg 
kereke újra az életnek.

***


2013. július 6., szombat

Haikuk - vegyes 3.


 pillangó szállt le
rég-szomorú vállamra:
boldogságfutár.

*

feltámadt szívem.
nem három nap után, de
tán így is jó lesz.

*

tenyerembe vájt
szó: magány. itt az idő
halványítani.

*

a boldogság egy
hazug illusztráció
szívem könyvében.

*

gombot varrok a
hiábavalóság sza-
kadt kabátjára.

*

feketéből és
szürkéből fess meg, csak így
szeret a vászon.

*

ősz csókol álmot.
felébredek. már tél van.
rohadt íz számban.

*

cseresznyevirág 
hull elmúlni sosemvolt 
álmunk szívébe.

*

arctalan senkik
az idő vak múltjában
ezek vagyunk mind.

*

álmaink vajon
haragból törnek széjjel
vagy szeretetből?

*

kíméletlenül
fúj a változás szele;
hogy túléld: szeresd.

*

tavasz, nyár, ősz, tél.
az élet kereke csak
forog… tavasz, nyár…

*

figyeld a semmit,
mily szomorú, mély árva;
csendben virágzik.

*

néma daru száll
elfeledett idők közt:
emlékeket gyűjt.

*

nyári alkonyat:
két szív legelső tánca.
legszebb elmúlás.

*

kapaszkodó, torz
sors próbál karmot szülni,
hogy beléd marjon.

*

lelked többé nem
röppen fel árnyékából
eggyé vált vele.

*

ne sikíts, kérlek,
mikor szívedet vésem:
megszokhattad már.

*

kacagó felhők
keringőznek az égen
együtt a széllel.

*

napsugár altat,
súgja virágainak:
holnap is jövök.

*

árva kőszikla
sóhajtva hasad ketté,
szíve már csak por.